Offisielle regler for Algebra Challenge

Verken du er en lærer eller en elev så anbefaler vi at du gjør deg godt kjent med reglene. Det er viktig at alle deltakere forstår hva de blir med på.

Tidsramme

Skoleregistrering for Algebra Challenge åpner tidlig i desember 2013 (utsatt fra 20. november). Da kan lærere lage en brukerID for seg selv for så å opprette klasser og brukernavn for sine elever.

Selve Algebra Challenge finner sted mellom:

08:00, 13. Januar 2014 – 20:00 17. Januar 2014

Spillet blir gjort tilgjengelig fra kl. 08:00 Mandags morgen 13. Januar og forblir åpent døgnet rundt fram til 20:00 Fredags kveld den 17. Januar.

Det er mulig at spillet er tilgjengelig både litt før og etter tiden ovenfor, men spilling som skjer før eller etter disse klokkeslettene vil ikke telle mot resultatene som avgjør premievinnerne.

Det er ingen grense for hvor mye tid hver student kan bruke på å spille under denne perioden, men vi anbefaler minst 2 timer med spilling fordelt på hele uken. Dette er vanligvis nok tid for å fullføre spillet, til og med uten noe kjennskap til algebra. Men ta det all den tiden du trenger; dette er ikke et kappløp!

Hvordan vinner man?

Den klassen med det høyeste gjennomsnittet på antall løste ligninger vinner. Altså:

  • KlasseA med 25 elever løste totalt 1800 ligninger.
  • KlasseB med 30 elever løste totalt 1800 ligninger.

Vinneren er KlasseA fordi de løste gjennomsnittlig 72 ligninger hver, mens KlasseB løste 60 hver.

En klasse må ha minst 15 elever for å være gyldig. Mindre klasser kan delta som sammenslåtte klasser, der de elste deltakerene i klassen avgjør hvilket klassetrinn de må registreres som.

Private skoler, hjemmeundervisere og lignende er også invitert. Ta kontakt om du har spørsmål om hvordan din elevstruktur kan passe inn i Algebra Challenge.

Neste: Premier