Tekniske krav

For å kunne spille DragonBox Challenge må noen enkle krav oppfylles. Vennligst gjør IT-ansvarlig ved din skole oppmerksom på disse kravene.

OBS! iPads og andre nettbrett kan ikke bli brukt for å spille den spesielle versjonen av DragonBox laget for Algebra Challenge. For mer informasjon se vår produktsammenligning.

Algebra Challenge tekniske krav:

  • Adobe Flash Player version 11.9.xxx.xxx
  • Internet Explorer 10 eller nyere, Firefox 4 eller nyere, Chrome 20 eller nyere. Firefox eller Chrome er anbefalt.