Hvorfor organiserer vi Algebra Challenge?

Norske elever sliter med matte. Løsningen er ikke så enkel som mer matematikk. Vi mener problemet handler om kvalitet, ikke kvantitet, og vi vil sette vår påstand på prøve.

Historien så langt

En Algebra Challenge har allerede funnet sted i Washington State med stor suksess. Målet deres var å løse 250 000 ligninger, men de gikk langt over egne forventninger og oppnådde hele 390 000!

goal-crop

Vårt mål:

350 000 ligninger

Dette er et ambisiøst mål. Washington State har nesten 2 millioner flere innbyggere enn Norge, men denne gangen er vi tross alt på hjemmebane. Bak dette tallet ligger andre ambisjoner som, selv om de ikke er så store matematisk sett, kan ha stor betydning for hvordan utdanning vil se ut i fremtiden.

Vi vil oppnå “den gode timen”

Lærere i Washington State har observert sine elever klistret til skjermen for å spille matematikk. Sammen kan vi jobbe mot å gi matematikk et nytt og mer innbydende ansikt som barn og unge kan møte med entusiasme.

Vi vil demonstrere riktig bruk av digitale læremidler

Det finnes to sider ved alt. Teknologi må brukes av rett folk på rett måte for å være nyttig. Lærere skal få en mulighet til å utforske nye digitale medium i klasserommet uten en stor tidsinvestering.

Vi vil gjøre forskning

Hvor mye kan man egentlig lære fra et spill som DragonBox? Hva er digitale media godt egnet for? Når er gamle metoder best?

All data samlet under begivenheten vil bli delt med Center for Game Science. Der forsker de på spill og deres mangfoldige fordeler som et engasjerende medium i barn og ungdoms hverdag. Tiden er langt på vei inne for å lære mer om hvordan spill kan bli tatt i bruk i utdanning.

Neste: Organisering