Alle kan oppnå grunnleggende ferdigheter i Algebra

Det viktigste er å lære Algebra:

Det magiske øyeblikket oppstår etter å ha fullført kapittel 3

Vi ser at mange elever satser fullt på å vinne iPad´ene.  Det er imponerende å se at mange klasser nå har nådd over 600 likninger i snitt.

Det er imidlertid viktig å minne om målsettingen med Algebra Challenge; å lære algebra på en ny og spennende måte.  Vi ser av statistikken at den store aha-opplevelsen hvor elevene begynner å forstå algebra skjer etter å ha fullført kapittel 3. Av den grunn er det viktig at så mange klasser som mulig klarer å gjennomføre minimum kapittel 3.

Derfor introduserer vi ekstra premier. Hver dag framover vil vi plukke ut tre klasser fra barneskolen, tre klasser fra ungdomsskolen og tre klasser fra videregående skole som vinner en klasselisens for DragonBox EDU* ut skoleåret.

Hele klassen må delta; kvalitet over kvantitet

For å være med i trekningen av denne premien må 80% av klassen din ha fullført Kapittel 3 i spillet. Ifølge Universitetet i Washington har man mestret grunnleggende ferdigheter i algebra når man har kommet forbi Kapittel 3 i DragonBox. Som nevnt tidligere tilsvarer dette ca. 2 timer med spilling og 120 likninger. Noen trenger mere tid, men resultatet er det samme.

Lærer-ressurser for alle

Om kort tid skal vi gjøre en utdanningspakke for Algebra Challenge åpent tilgjengelig for alle. Disse ressursene er ment spesielt for bruk sammen med og i etterkant av Algebra Challenge. Det kreves en seriøs innsats fra læreren sin side for å få dette opplegget til å funke – men de som får det til vil garantert ha stor glede av det. For best effekt bør størstedelen av klassen din ha fullført Kapittel 3, derav det nye målet ovenfor.

Fortell oss gjerne hva du synest om disse tilleggene på Facebook og Twitter.

*) Kort fortalt er DragonBox EDU veldig likt det elevene dine har spilt i Algebra Challenge (DragonBox Adaptive), men med flere og betydelig vanskeligere nivåer, og inkluderer et fullstendig læreværk for overføring fra spill til papir.

No comments yet.

Leave a Reply