Det handler fortsatt om pen og papir

Læring er den ultimate utfordring

20 000 norske elever smadret vårt mål på 350 000 likninger i løpet av noen timer, og før skoledagen var omme hadde vi allerede over én million og er nå godt på veg videre. Helt fantastisk!

Men det viktigste målet er naturligvis læring.

Basert på erfaring fra Algebra Challenge i Washington State og uavhengige tester anbefaler vi 2 timer med spilling for å komme på et mestringsnivå i DragonBox som tilsvarer grunnleggende ferdigheter i algebra. Man kan løse rundt 120 likninger på den tiden. Elevene som oppnår dette nivået skal kunne klare å løse vanlige likninger på papir, og vi har tenkt å dele ressurser med lærere som vil teste dette i praksis.

Til elevene:

Hvis dere har løst 50 likninger i gjennomsnitt (som 500 klasser har gjort allerede) er dere nesten halveis. Så stå på ut hele uken. Desto flere likninger dere løser – desto bedre blir dere i algebra.

Vennlig hilsen,
Jean-Baptiste Huynh
Skaper av DragonBox

No comments yet.

Leave a Reply