Åpent brev til Politikere

Kjære politiker

Vi ønsker deres offisielle støtte i vårt nasjonale tiltak, Algebra Challenge – Norway. I Januar inviteres alle norske skoler til å spille et algebraspill kalt DragonBox. Målet vårt er å løse 350 000 ligninger sammen for å skape entusiasme for matematikk i skolen og samtidig bidra til viktig forskning på bruk av digitale medium i undervisningen.

Hvordan kan vi jobbe sammen?

Norge har fått ny regjering, noe som alltid medfører forandringer og nye muligheter. Vi tror Høyre sin agenda for utdanning i Norge kan forenes særdeles godt med våre mål.

  • Høyre sier “Barna først”
  • Høyre vil ha ny tenkning i skole
  • Høyre vil ha mer tilpasset opplæring.
  • Høyre vil ha mer regning (på lik linje med lesing og skriving).
  • Høyre vil investere i kunnskap og forskning.

Vi kunne ikke vært mer enig!

Vi vil sette et søkelys på ny tenkning innen matematikkundervisning, og vi skal gjøre det med å gi barn en engasjerende og berikende utfordring gjennom deres eget medium: Spill.

Hvordan kan politikere hjelpe?

  1. Anerkjenn Algebra Challenge i offisielle kanaler og inviter deres velgere til å engasjere seg i nye metoder for matematikkundervisning på skolen.
  2. Besøk en lokal skole og bli med på startskuddet når vi sender en oppfordring til andre skoler om å ta fatt i utfordringen.
  3. Skriv en kronikk som støtter mer utbredt bruk av nye medier i skolen.

Takk for din interesse!

Tags: , , , ,